Ecologische aspecten

Klever

De basis van Ballistol bestaat uit medische zuivere witte olie dat ook in geneesmiddelen gebruikt wordt. Alle additieven en andere toevoegingen zijn op basis van natuurlijke plantaardige producten of afgeleiden hiervan. Hierdoor is Ballistol geheel biologische afbreekbaar. Ballistol bevat geen dierlijke bestanddelen.

Deze biologische afbreekbaarheid van de Ballistol bestanddelen, niet alleen biologisch afbreekbaar in water maar ook in aarde, werd door de zgn. Bartha-Pramer test, die volgens de strengste wereldwijde eisen in Californië bindend is, door de internationale goedgekeurde OECD test voor biologische afbreekbaarheid, bewezen. Een onafhankelijk laboratorium stelde vast dat Ballistol na 18 dagen al voor 40% en na 24 dagen 50% afgebroken was.

Ballistol is zo zuiver dat men het zonder gevaar innemen kan, net zo als het medicinale huismiddel Neo-Ballistol. De basisolie van beide producten is milieuvriendelijk en beïnvloed net als de andere bestanddelen het bodem- en waterorganisme niet. Zelfs als spray blijft het milieuvriendelijke aspect behouden. Het voor sproeien benodigde toegevoegde oplossingsmiddel heeft in de onderste luchtlaag een halveringstijd van ongeveer een week en wordt door foto-oxidatie net als bij kooldioxide en water afgebroken, net als het drijfgas propaanbutaan. Door het toevoegen van luchtdruk kan bovendien een deel van het drijfgas achterwege blijven. Ballistol bevat geen bestanddelen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Zonder risico voor het milieu garandeert Ballistol prijsgunstige bescherming, verzorging, conservering, smering, impregnatie en desinfectie. Natuurlijk is Ballistol vrij van milieuschadelijke stoffen. Ballistol levert ook een positieve bijdrage aan de vermindering van afval. Ballistol olie wordt van oudsher verkocht in (glas)flesjes die kunnen in het recyclingproces weer als grondstof dienen. Achter gelaten in de natuur heeft het op geen enkele manier schadelijke invloed op het milieu. Kunststofflessen moesten van een zeer oliebestendig materiaal gemaakt worden en waren daarom een bijkomend afvalprobleem. De verwijdering daarvan kon alleen bereikt worden door verbranding, anders was er alleen de weg naar de stortplaats.

In grotere hoeveelheden is Ballistol verkrijgbaar in blik, nooit in kunststof verpakkingen. Ook blik is volledig recyclebaar. Dit geldt ook voor de lege sprays. Samenvatting: Ballistol voldoet al sinds tientallen jaren aan de huidige milieueisen en verpakkingsvoorschriften, waarbij ook de omverpakking recyclebaar is en daardoor een bijdrage levert aan een vermindering van CO2. Een extra reden dat Ballistol uw eerste keus is.